Vacature: Directeur Avansa Halle-Vilvoorde (M/V/X)

Avansa Halle-Vilvoorde (voorheen Archeduc) is de regionale sociaal-culturele organisatie van Halle-Vilvoorde met zetel in Opwijk. Als onafhankelijke, pluralistische organisatie ontwikkelt ze een ruim aanbod van sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen, met bijzondere aandacht voor specifieke kansengroepen. We zijn op zoek naar een directeur. In die functie neem je de leiding over een gemotiveerd team van 13 medewerkers. Hiërarchisch positioneer je je tussen het bestuur van Avansa Halle-Vilvoorde en het team.

Vacature

Je geeft richting

 • Je vervult de brugfunctie tussen het bestuur en het team.
 • Je bepaalt op participatieve wijze de richting van de organisatie en je ontwikkelt een langetermijnvisie en strategie, ook in samenwerking met het bestuur.
 • Je vertaalt de langetermijnvisie naar concrete en haalbare doelen, processen, afspraken en rollen voor je team van educatief medewerkers. Onder jouw impuls zetten zij die visie in de praktijk via sociaal-culturele activiteiten.
 • Je zorgt voor voldoende gedragenheid en duidelijkheid over de visie/strategie van de organisatie, de werkverdeling en de processen.
 • Je bewaakt het inhoudelijke, strategische, financiële en HR beleid van de organisatie en doet suggesties voor verbeteringen hieraan. Je wijst op consequenties van interne en externe beslissingen.


Je leidt de dagelijkse teamwerking

 • Je ontwikkelt en realiseert een globale visie over de uitbouw van het team, die de realisatie van onze missie centraal stelt en congruent is aan onze handelingsprincipes.
 • Je bent iemand die een team kan aansturen, de rollen en verantwoordelijkheden kan definiëren.
 • Je coacht de medewerkers bij het planningsproces van sociaal-culturele activiteiten en helpt hen doelgericht werken.
 • Je neemt participatief beslissingen en vertaalt die naar concrete afspraken. Die afspraken worden helder gecommuniceerd en vervolgens systematisch opgevolgd.
 • Je zorgt voor een systematiek van rapportering (transparante procedures, dataverzameling) met het oog op de voortgangsrapportering, evaluatie en bijsturing.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, evalueren en bijsturen van de medewerkers.
 • Je motiveert medewerkers en stimuleert hun competentieontwikkeling.
 • Je leidt het team als geheel met het oog op een positieve groepsdynamiek en je hebt oog voor het welbevinden van de medewerkers.


Je bouwt (samen met het team) netwerken uit en je bent een vertegenwoordiger van Avansa

 • Je volgt de maatschappelijke tendensen op die relevant zijn voor Avansa Halle-Vilvoorde en stelt je inzichten ter beschikking van de organisatie.
 • Je coördineert de uitbouw van een netwerk om zo het maatschappelijk draagvlak van Avansa Halle-Vilvoorde te vergroten en mee te helpen de organisatiedoelen te realiseren.
 • Je speelt in op opportuniteiten, ziet samenwerkingsmogelijkheden en stapt mee in verbanden die kunnen leiden tot de realisatie van onze doelstellingen
 • Je bent ambassadeur en behartigt de belangen van Avansa.


Je profiel

 • Avansa gaat voor gelijke kansen en inclusie. We werven aan op basis van talenten, competenties en kwaliteiten. We moedigen iedereen die zich herkent in het profiel aan om zich kandidaat te stellen.
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent vertrouwd met het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het nieuwe decreet van 2017.
 • Je hebt ervaring met coachen en managen van groepsprocessen.
 • Ervaring met leidinggeven is noodzakelijk.
 • Je hebt ervaring in organisatiebeheer.
 • Kennis van de regio Halle-Vilvoorde is een meerwaarde.
 • Je bezit een rijbewijs B en je bent bereid tot avond- en weekendwerk.


Loon en arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een loon volgens pc 329.01. Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.
 • Terugbetaling verplaatsingskosten, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk.


Aanwervingsprocedure

Datum bericht do 26 augustus '21