Hanne Desmet

Hanne Desmet is coördinatrice van Buurthuis Ommekaar. Het buurthuis is een Welzijnsschakel en werkt, samen met vele partnerorganisaties, aan lokale armoedebestrijding. Ze biedt mensen uit de buurt, die financieel, sociaal of emotioneel niet aan de zonnekant van de samenleving staan, een plek waar ze terecht kunnen.