Lotte Erzeel

Lotte is actief als leerkracht in het tweede leerjaar. Ze hecht veel belang aan milieubewust leven en zette zich vier jaar in voor de werkgroep MOS (milieu op school). Sinds kort is ze lid van Klimakkers. Lange wandelingen maken en rommelmarktjes afschuimen zijn haar favoriete bezigheden.