Marjan Huybrechts

Marjan Huybrechts gaf opleidingen voor begeleiders in de kinderopvang. In de opleiding Zorgkundige geeft ze les over communicatie, samenwerken, werken in de zorgsector en begeleidt ze intervisies. Intussen heeft ze bijna 20 jaar ervaring in het werken met groepen volwassenen. Samen met de deelnemers probeert ze situaties te verbeteren of te veranderen. Niet door ze te bekijken als een probleem, maar door te kijken naar de oplossing! Zo kunnen de deelnemers vanuit deze kaders naar hun eigen praktijk en ervaringen kijken en verder groeien. Marjan werkt zoveel mogelijk interactief, zodat alle ervaringen aan bod kunnen komen.

Lees ook