September 2021 - april 2022

Welkom in het Antropoceen

Dat de aarde een door en door menselijke planeet is geworden, staat buiten kijf. De mens is uitgegroeid tot een kracht van geologische proporties met onvoorziene, vaak ongewenste gevolgen. In de online reeks 'Welkom in het Antropoceen' gaan we op zoek naar dieper inzicht en mogelijke antwoorden.

Welkom in het antropoceen
© CC0 - Unsplash - Elizabeth Lies

De mens bepaalt hoe rivieren stromen, waar landbouwgewassen groeien, hoe dieren worden gekweekt en wat ‘ongerepte natuur’ mag blijven. Versteende plantenresten of gasreservoirs die miljoenen jaren in de bodem lagen opgeslagen, worden massaal ontgonnen en verbrand. Vis wordt met bakken tegelijk uit de oceaan geschept. De afvalberg en de invloed van erosie en vervuiling zijn niet meer te overzien. Overal ter wereld laat de mensheid haar vingerafdrukken achter. Cultuur en technologie blijken niet langer een veilige haven. En er is geen weg terug.

Het afkondigen van het tijdperk van de mens of het Antropoceen gaat gepaard met de roep om een nieuw bewustzijn. Als we het stuur van moederschip Aarde in handen hebben, dient er flink te worden bijgestuurd om niet te crashen… Dreigt de Apocalyps? Of kan Moeder Aarde – of wie of wat dan ook – het tij alsnog keren? En welke rol spelen wij, mensen, hierbij? In acht online bijeenkomsten (telkens 1 inleidende lezing en een nabespreking) gaan we samen met cultuurhistoricus en antropoloog Joris Capenberghs op zoek naar antwoorden.

In samenwerking met