Tom Bosman

Tom Bosman is een sociale serie-ondernemende Opwijkenaar actief binnen de sectoren welzijn, cultuur en duurzaamheid. Hij is vrijwilliger en (mede-)initiatiefnemer van burgerdenk- en doetank Opwijk 2040, Dierenvoedselbank Opwijk, gereedschapsbibliotheek vzw De Werkbank, Repair Café Opwijk, Kunst In Lege Huizen, bierparticipatieproject Nijdrop 68 en burgercoöperatieve Noordlicht. Hij speelt graag open kaart en houdt er van ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.