Algemene voorwaarden

Privacyverklaring Avansa Halle-Vilvoorde

We hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als u een deelnemer bent, dan registreren wij uw voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving in orde te kunnen maken en om uw betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij ook naar uw postadres. U kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens uw mailadres. Zo kunnen we u na uw inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet u dat u correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vindt u bovendien ook de betalingsgegevens terug en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan u elk moment de praktische gegevens van uw activiteit terugvinden. Uw telefoonnummer houden we dan weer bij om u bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om u op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer u de deelnameprijs overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.

Wanneer u inschrijft, kunnen we u tot slot ook naar uw geboorteplaats en –datum vragen. Deze informatie houden wij bij om statistische redenen. Met deze gegevens kunnen wij ons een beter beeld vormen van ons publiek. Onze organisatie houdt geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Als u een lesgever bent, dan houden we van u dezelfde gegevens bij als van deelnemers. Dit doen we om dezelfde redenen als bij deelnemers, maar ook om met u een samenwerkingsovereenkomst af te kunnen sluiten.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem Salesforce en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om uw inschrijving te noteren. Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce. Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden of u al dan niet gefotografeerd wil worden.

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Hieronder vind je informatie over de verschillende soorten cookies die we gebruiken:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn essentieel om onze website goed te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat bepaalde functionaliteiten werken, zoals het opslaan van de services die je in je account plaatst. Ook wanneer je ervoor kiest om ingelogd te blijven bij het inloggen, worden er functionele cookies geplaatst. Bij een volgend bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg handig is. Deze voorbeelden vallen onder de categorie functionele cookies.

Voor het plaatsen van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming van de bezoeker vereist.

Analytische cookies:
We maken gebruik van diensten zoals Google Analytics, die gebruikmaken van analytische cookies. Deze cookies geven ons inzicht in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we de privacy van onze bezoekers waarborgen terwijl we waardevolle gegevens verzamelen. Met behulp van deze gegevens kunnen we onze website optimaliseren en daarmee de gebruikerservaring voor jou als bezoeker verbeteren.

Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren, vragen we geen toestemming aan jou als bezoeker. We willen je echter wel graag informeren over het gebruik van deze cookies in onze cookie- en privacyverklaring.

Tracking-cookies:
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies genoemd, zijn cookies die binnen ons domein of over verschillende domeinen worden gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen we uiteindelijk gerichte aanbiedingen doen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google AdWords. Naast Google AdWords maken ook onze social media-accounts, nieuwsbrieven en partnersites gebruik van deze cookies.

Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is jouw toestemming vereist. Zodra je hebt ingestemd met het gebruik van cookies, mogen deze tracking-cookies worden geplaatst.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons cookiebeleid. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:

- Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt
- Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
- Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
- Recht op bezwaar Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat u als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor u ingeschreven bent. Bent u een lesgever, dan betekent dit dat uw gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
- Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken
- Recht op overdraagbaarheid
- Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
- Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres: info@avansa-hallevilvoorde.be