Anne-Marie Vangeenberghe

Anne-Marie Vangeenberghe is meer dan 30 jaar actief in de land- en tuinbouwsector. In haar functies legde ze altijd de link tussen de landbouwsector en zijn omgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats om landbouw en voeding, maar ook om landbouw en natuur/milieu en steeds vaker om landbouw en de band met de groene chemie en groene energie. Ook maatschappelijk is de landbouwsector een belangrijke compagnon. Denk aan de link met zorg, toerisme, recreatie en erfgoed.