Klimaatsofa

'Iedereen kan bijdragen aan beter waterbeheer'

De voorbije jaren noteerden we steeds meer lange periodes van droogte en extreme regenval in Vlaanderen. En dat terwijl onze regio net erg kwetsbaar is voor overstromingen en voor watertekort. Professor hydrologie Patrick Willems zoomde tijdens een druk bijgewoonde Klimaatsofa in Liedekerke in op de oorzaken van de problemen en gaf toekomstgerichte oplossingen. 'Door beter waterbeheer kunnen we het tij nog keren. En daar kan iedereen aan bijdragen.'

Klimaatsofa water

Willems schetste een weinig rooskleurig beeld van het waterbeleid in Vlaanderen de voorbije decennia. 'Op 40 jaar tijd werd drie keer zo veel verharding aangelegd. We hebben ons landsysteem ingericht op snelle afvoer van het water en drooglegging. Veel infiltratiemogelijkheden en wetlands zijn verdwenen. Rivieren werden ingedijkt. Als er dan te veel of te weinig regen valt, zit je snel met problemen.'

Een deel van de pijnlijke gevolgen kwamen recent nog uitgebreid aan bod tijdens de Pano-reportage 'Slag in het water', waar ook Willems aan mee werkte. Gelukkig had de professor ook een hoopvolle boodschap voor het publiek in de bibliotheek van Liedekerke .

'Het goede nieuws is dat het waterbewustzijn er sterk op vooruit gaat. Mede door de gevolgen van de steeds extremere weersomstandigheden. We blijven erg kwetsbaar, maar het is nog niet te laat. We moeten nu volop inzetten op klimaatadaptatie en de sponsfunctie van ons landschap herstellen. Dat kan onder andere door het water te vertragen, stroomopwaarts te bufferen, natuurlijke overstromingsgebieden te herstellen en in bebouwde gebieden veel meer water te laten infiltreren.'

Blogbanner klimaatsofa water

Willems pleit ook voor meer aandacht voor de positieve impact van die zogenaamde groenblauwe oplossingen. 'Eigenlijk verbetert onze levenskwaliteit daar gewoon door. Er komt meer ruimte voor groen, er zijn minder overstromingen, het grondwater wordt aangevuld, de biodiversiteit en luchtkwaliteit verbetert.'

'Veel ingrepen zitten op hogere beleidsniveaus, maar ook burgers kunnen helpen om het tij te keren. Op de website www.groenblauwpeil.be kan je bijvoorbeeld checken hoe klimaatbestendig je eigen perceel is. Je krijgt er een score en praktische tips om verbeteringen aan te brengen.'

Kanal it up klimaatsofa

De Klimaatsofa trekt er dit voorjaar nog enkele keren op uit.

In het najaar komt er een vervolg.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Datum bericht vr 22 maart '24