Elien Mabbe

Elien Mabbe studeerde in 2010 af als master in de psychologie en schreef een doctoraat over opvoeding. Als mama van drie kinderen weet ze dat opvoeden een proces is van vallen en opstaan. Een proces waarin je niet enkel je kind(eren) stimuleert om vanzelf zichzelf te worden, maar waarin je ook zelf groeit in je rol als ouder en persoon. Via www.vlindertijd.be wil ze andere ouders inspireren om verder te groeien in het luisteren en kijken naar hun kind(eren) en na te denken over opvoeding in zijn geheel.