Elina Bennetsen

Elina Bennetsen is een bio-ingenieur met een hart voor water. Tijdens haar doctoraatsstudies verdiepte ze zich in de zoetwaterecologie. In haar werk probeert ze bij te dragen tot een ecologische visie op waterbeheer. Ze is één van de stichtende leden van Waterland, een verbindende doe- en denktank die zich inzet voor gezond water in de publieke ruimte. Waterland gaat voor een land waar het water vrij kan stromen en waar de bodem terug een spons kan zijn. Water is plezier, water is genieten, water trekt aan. Waterland werkt daarbij als open collectief van geëngageerde burgers dat op een creatieve en kwalitatieve manier met én voor het water werkt.