Els Hofkens

Els Hofkens is bio-ingenieur in het land- en bosbeheer. Bij de Vlaamse Landmaatschappij is ze al enkele jaren de trekker van het programma Landschapsparken. Voordien was ze actief bij het agentschap Onroerend Erfgoed.