Eugenia Knops

Uus Knops is psychiater en psychotherapeut met een praktijk in Gent. Ze is verslaafd aan woorden, of die nu op papier staan of op een podium worden uitgesproken, of ze nu van haar patiënten of van haar kinderen komen, en soms vloeien ze al eens uit haar eigen pen. Ze geeft regelmatig voordrachten, en schreef reeds verschillende artikels in tijdschriften, waarbij ze zich laat inspireren door materiaal en verhaal uit eigen ervaring en praktijk.