Eva Van Eenoo

Eva Van Eenoo studeerde Geschiedenis en Stedenbouw & Ruimtelijke Planning. Op dit moment is ze verbonden aan de VUB, waar ze werkt aan een doctoraat over autoafhankelijkheid in Vlaanderen. Daarbij focust ze zich onder meer op autoafhankelijkheid, vervoersarmoede en de mate waarin inwoners van stedelijke gebieden zich afhankelijk voelen van de auto. Eva was mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 2017.