Hanne Vanheusden

Hanne Vanheusden is integratieconsulenten bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Ze staat in voor het ondersteunen van lokale besturen en organisaties in het uitwerken van een integratiebeleid. Daarbij geeft ze vormingen op maat over thema’s als racisme, discriminatie, interculturele communicatie, taal en inburgering.