Jean-Pierre De Greve

Jean-Pierre De Greve is emeritus gewoon hoogleraar aan de VUB en was voordien Vice-rector Internationale Relaties. Hij doceert astrofysica en wetenschapscommunicatie.