Koen Coussement

Koen Coussement is al meer dan 20 jaar maatschappelijk werker en systeem- en narratief psychotherapeut. In je eigen geschiedenis duiken en stukjes levensverhaal schrijven helpt om jezelf beter te begrijpen én doet gewoon deugd. Door gerichte vragen en opdrachten komen boeiende en beklijvende levenservaringen bovendrijven. Daarom kruipt Koen regelmatig zelf in zijn pen en begeleidt hij verschillende schrijfworkshops.