Patrick De Decker

Patrick De Decker spitst zich tijdens zijn workshops toe op bijzonder onaangename gevolgen van denkfouten: piekeren en een negatief zelfbeeld. Hij verzamelde in de loop der jaren een schat aan ervaringen en verhalen. Die gebruikt hij nu om anderen warm te maken voor een werkbare en hoopgevende boodschap: Wij zijn ons denken niet. Mits het verwerven van nieuwe inzichten en geduldig oefenen, kan je ongewenste denkpatronen her-vormen.


www.anderslerendenken.com