Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen en moraalwetenschappen. Hij is hoogleraar bij het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak levensbeschouwing geeft. Als gastprofessor bij de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (UGent) doceert hij politieke filosofie. Zijn onderzoek focust op samenleven in een democratische, seculiere en multiculturele samenleving. Hij is de auteur van Samenleven met gezond verstand (2017), Samenleven met overtuigingen (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014) en De seculiere samenleving (2013). Ook in het publiek debat is hij een gewaarde stem over ethische en levensbeschouwelijke thema's. Zijn stukken verschenen onder meer in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir. Hij gaf ook interviews in tal van kranten, op radio en televisie.