September 2019 - …

Tisvandoen

Tisvandoen WEB

In Halle-Vilvoorde ontstaan meer en meer kleinschalige initiatieven die zorgen voor een positieve dynamiek in de maatschappij.

Burgers zetten in hun vrije tijd projecten op rond bijvoorbeeld ecologie, duurzaam samenleven, mobiliteit, inclusie of armoede. Op een eigenzinnige manier zoeken ze naar antwoorden op problemen en uitdagingen in onze samenleving.

Die burgerinitiatieven willen we:

  • versterken
  • inspireren
  • met elkaar in verbinding brengen

Samen geven we de positieve dynamiek in Halle-Vilvoorde extra zuurstof. Want zulke initiatieven zijn nodig: Tisvandoen.

Dit voorjaar organiseren we vier online sessies gericht op burgerinitiatieven en burgers die een initiatief willen opstarten:

Op 26 september 2021 plannen we ook een tweede editie van onze Tisvandoen inspiratiedag. We hopen dan zoveel mogelijk initiatieven uit de regio Halle-Vilvoorde fysiek te kunnen samenbrengen. Meer nieuws volgt!