Steven de Hertog

Professor Steven De Hertog studeerde geografie aan de VUB en doctoreerde in 2019. Zijn onderzoek ging over de effecten van landgebruik en -beheer in functie van klimaatadaptatie en -mitigatie.

Activiteiten