Trui Maes

Trui Maes is docente duurzame stedenbouw, experte in gemeenschappelijk wonen, lokaal ruimtelijk beleid en transitie voor duurzaam wonen. Ze is beleidsmedewerkster van Samenhuizen vzw (gemeenschappelijk wonen) en CLT Vlaanderen (Community Land Trust).