Wim Van Roy

Wim Van Roy is coördinator van De Wakkere Burger vzw, een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor de versterking van de burgerparticipatie. Na een opleiding Politieke Wetenschappen bouwde hij meer dan 20 jaar ervaring op met de begeleiding en ondersteuning van participatieprocessen, adviesraden… en actieve burgers. Doordachte voorstellen met een breed en divers draagvlak zijn hierbij steeds de uitgangspunten.