Tisvandoen

'Structureer, maar niet te veel'

Hoe kan je meer betrokkenheid creëren bij een burgerinitiatief? Dat was de centrale vraag tijdens onze tweede online Tisvandoen-sessie. Philippe Liesenborghs, voorzitter van opgewekTienen, deelde een hoop tips en voerde een opmerkelijk pleidooi voor een beetje luiheid.

Tisvandoen Philippe2

OpgewekTienen is een burgerbeweging uit de suikerstad die met heel veel verschillende initiatieven burgerschap promoot om het leven in de stad zo aangenaam, duurzaam en sociaal mogelijk te maken.

Om betrokkenheid te creëren zet Philippe één zaak met stip bovenaan zijn lijstje: een doel dat heel breed aanspreekt.

‘Ga op zoek naar iets dat zo veel mogelijk mensen interesseert. Wij kwamen bijvoorbeeld met het idee om een Tiense feestdag in het leven te roepen. Een jaarlijks feest op 10/10. Dat was iets waar heel veel verschillende groepen in de stad hun karretje aan konden koppelen. En dat heeft bij ons voor een enorme versnelling gezorgd. We werken ook samen met de stad en dat zorgt voor extra slagkracht en ondersteuning.'

 • Structureer, maar niet te veel
  ‘Doe het zo lui mogelijk Dat klinkt misschien gek, maar bij een burgerinitiatief moet niet alles professioneel zijn en tot in de puntjes uitgewerkt. We weten altijd wel waar we naartoe willen, maar er is ook altijd wel een hoek af. Dat spreekt aan en maakt net dat mensen zich goed voelen en ook de ruimte hebben om zelf iets in te brengen.’
 • Hou de drempels zo laag mogelijk
  ‘We werken niet met lidmaatschappen of een verplicht minimaal engagement bij onze initiatieven. Iedereen is welkom volgens zijn eigen mogelijkheden en kunnen. Wat er ontbreekt, dat gaan we gericht zoeken.’
 • (Trekkers met) mensenkennis
  ‘Bij al onze initiatieven hebben we enkele trekkers, en die zoeken we echt heel bewust uit. Het zijn personen met veel mensenkennis en wat ervaring met groepsdynamica. Ze hebben oog voor de talenten en verhoudingen in de groep. Ze geven vertrouwen aan de vrijwilligers en weten hoe ze conflicten oplossen. Zo krijgen verschillende mensen kansen om hun ding te doen, en kunnen meerdere mensen een engagement en verantwoordelijkheid opnemen. Als je daar geen aandacht aan schenkt, creëer je heel snel een gesloten groep en dreig je veel kansen te missen.’
Er is altijd wel een hoek af. Dat maakt dat mensen zelf iets kunnen inbrengen.
 • Welkomst- én exitgesprek
  ‘Aan nieuwe vrijwilligers vragen we expliciet waar ze goed in zijn en wat hun eigen valkuilen zijn. Die informatie gebruiken we om onze puzzel te leggen. We gaan ook regelmatig terug in gesprek met de vrijwilligers om te zien of hun verwachtingen wel worden ingelost. Even belangrijk zijn exitgesprekken met mensen die stoppen. Ook daar leren we veel uit. Dat zijn soms heel moeilijke gesprekken, maar we gaan die niet uit de weg.’
 • Vier succes en vriendschap
  ‘Het is belangrijk om te onthouden dat mensen in burgerinitiatieven vooral ontmoeting en vriendschap zoeken. De successen, hoe klein ook, moet je altijd benoemen en vieren. We hebben bijvoorbeeld een feestcomité. In deze coronatijden organiseren zij bijvoorbeeld een online quiz. Als we iets te vieren hebben, komen we samen.
 • Ga op café
  ‘Een klassieker en op dit moment niet mogelijk, maar ook bij ons zijn de beste ideeën tot nu toe altijd ontstaan op café of tijdens een los moment en zelden tijdens formele overlegmomenten of vergaderingen. Het is ook vaak daar dat we nieuwe vrijwilligers vinden.’
Tisvandoen Inspiratiedag 2019

Tisvandoen inspiratiedag

Op zondag 26 september organiseren we de Tisvandoen inspiratiedag. We brengen dan zo veel mogelijk mensen samen die deel uit maken van een burgerinitiatief, zelf een project hebben opgestart of daar van dromen. We maken er een boeiende dag van vol interessante workshops en ruimte tot uitwisseling.

Datum bericht wo 21 april '21